Vorig jaar anderhalf miljoen rechtszaken behandeld

 In Rechtspraak

Bijna 2.500 rechters en raadsheren spraken in 2019 recht in 1,54 miljoen rechtszaken. Zij werden hierbij ondersteund door 8.440 Rechtspraakmedewerkers. Dit blijkt uit cijfers uit het vandaag gepubliceerde jaarverslag van de Rechtspraak. Bijna driekwart van de zaken die vorig jaar bij de Rechtspraak zijn aangebracht, waren civielrechtelijke handelsgeschillen en familiezaken. 20 procent van de zaken was een strafzaak, de resterende 7 procent bestond uit bestuursrechtzaken, vreemdelingenzaken en belastingzaken.

Algemeen beeld

Het totaal aantal zaken is vergelijkbaar met het aantal in 2018. Vorig jaar werden een kleine 20 duizend zaken meer aangebracht. Het aantal strafzaken bij de rechtbanken steeg met 3 procent licht. Het aantal vreemdelingezaken bij rechtbanken steeg fors, met 23 procent. De Centrale Raad van Beroep (CRvB) en het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) zagen een afname van het aantal zaken met 22 procent. De daling bij de CRvB kwam met name omdat er minder zaken met betrekking tot sociale verzekeringen, sociale voorzieningen en ambtenarenzaken in eerste aanleg waren. Het CBb zag minder fosfaatzaken dan in 2018, toen er juist een forse toename van dit type zaken was.

BOPZ en scheidingen

Ieder jaar wordt een relatief groot aantal familiezaken aan de rechter voorgelegd. Voorbeelden hiervan zijn zaken over bijzondere opneming in psychiatrische ziekenhuizen (Wet BOPZ, vanaf dit jaar Wvggz) en scheidingsverzoeken. Het aantal BOPZ-zaken bij de rechtbanken steeg in de periode 2015-2019 met ongeveer 25 procent. Het totaal aantal scheidingszaken nam in die periode licht af, alhoewel er in 2019 weer een lichte stijging te zien was ten opzichte van 2018.

  2015 2016 2017 2018 2019
BOPZ 26.540 27.790 28.600 29.250 33.090
Scheidingszaken 36.840 35.550 35.290 33.550 34.480

Tbs

Het aantal keer dat een tbs-maatregel werd opgelegd steeg tussen 2015 en 2018, maar in 2019 was er een lichte daling. De tbs-maatregel is een behandelmaatregel voor iemand die een misdrijf heeft gepleegd terwijl hij leed aan een ernstige stoornis of een gebrekkige ontwikkeling heeft doorgemaakt. Er zijn 2 varianten: tbs met bevel tot verpleging, waarbij de tbs-gestelde in een kliniek wordt geplaatst, en tbs met voorwaarden. De verdachte moet zich dan aan een aantal voorwaarden houden, bijvoorbeeld stoppen met drugsgebruik en het volgen van een behandeling.

opgelegde tbs 2015 2016 2017 2018 2019
tbs met dwangverpleging 100 110 130 160 150
tbs met voorwaarden 50 70 80 90 70
totaal 150 180 210 250 220

Zie ook: