Rechter legde vorig jaar 115 keer tbs op

 In Rechtspraak

Rechters legden in 2020 115 keer tbs op. Dat blijkt uit cijfers van de Raad voor de rechtspraak. In 79 gevallen ging het om tbs met dwangverpleging, in 36 gevallen om tbs met voorwaarden. Een jaar eerder, in 2019, legde de rechter in totaal nog 219 keer de maatregel op.

Laagste aantal in jaren

In 2019 was voor het eerst sprake van een lichte daling van het aantal opgelegde tbs-maatregelen. Die zet in 2020 dus sterk door. Strafrechter Anja van Holten: ‘Er is geen onderzoek gedaan naar de reden voor deze aanzienlijke daling. Het is waarschijnlijk dat de lagere misdrijfcijfers en het lagere aantal strafzaken vanwege corona een rol spelen. Daarnaast zijn er in 2020 door corona minder psychiatrische en psychologische onderzoeken uitgevoerd waardoor strafzaken zijn uitgesteld.’

opgelegde tbs 2016 2017 2018 2019 2020
tbs met dwangverpleging 105 126 163 146 79
tbs met voorwaarden 68 82 87 73 36
totaal 174 208 251 219 115

Aantal verlengingen

In 2020 beoordeelden rechters 1048 verzoeken tot verlenging van een tbs-maatregel. Verreweg het grootste deel daarvan werd toegewezen: in 923 gevallen (88 procent) werd de tbs verlengd.

verlenging tbs 2016 2017 2018 2019 2020
afwijzing 93 107 111 100 84
verlenging 1088 1078 991 1040 923
overig 85 62 60 61 41
totaal 1266 1247 1162 1201 1048

Wanneer tbs?

Tbs (terbeschikkingstelling) is een behandelmaatregel die de rechter kan opleggen als iemand een misdrijf heeft gepleegd terwijl hij leed aan een ernstige stoornis of gebrekkige ontwikkeling. Om de samenleving te beschermen wordt iemand behandeld. Zolang de officier van justitie op basis van adviezen denkt dat er nog sprake is van een stoornis en het risico op herhaling, zal hij de rechter vragen om de maatregel te verlengen met 1 of 2 jaar. De rechter laat zich bij zo’n beslissing vervolgens adviseren door onder andere de tbs-kliniek en onafhankelijke deskundigen.

Bij tbs met dwangverpleging gaat de veroordeelde naar een forensisch psychiatrisch centrum (beter bekend als tbs-kliniek), maar de rechter kan ook kiezen voor tbs met voorwaarden. De verdachte moet zich dan aan een aantal voorwaarden houden, zoals meewerken aan een behandeling (meestal deels in een kliniek) of bijvoorbeeld stoppen met drugsgebruik.

Wil je meer weten over tbs?
Bekijk onze themapagina.

Meer rechtspraakcijfers (o.a. over het totaal aantal rechtszaken in 2020) verschijnen op 15 april in het jaarverslag van de Rechtspraak.