Gezamenlijke reactie advocatuur, OM en Rechtspraak op gewelddadige dood Derk Wiersum

 In Rechtspraak

De Nederlandse orde van advocaten, het Openbaar Ministerie (OM) en de Rechtspraak zijn geschokt door de gewelddadige dood van advocaat en rechter-plaatsvervanger Derk Wiersum. Zijn verlies doet ons allen veel pijn.

Hoewel het onderzoek naar dit zeer ernstige voorval nog in volle gang is, wijst alles in de richting van een grove inbreuk op onze democratische rechtsorde.

Het is van groot belang dat advocaten, officieren en rechters hun werk in alle vrijheid en veiligheid kunnen doen. Deze gebeurtenis is naast een persoonlijk drama ook een ernstige bedreiging voor onze rechtsstaat. Politie en OM zullen er alles aan doen om ervoor te zorgen dat de verantwoordelijke(n) wordt opgespoord. Wij wensen Derks gezin, familie, vrienden en collega’s heel veel sterkte met dit verlies.

Johan Rijlaarsdam, algemeen deken van de Nederlandse orde van advocaten

Theo Hofstee, waarnemend voorzitter College van procureurs-generaal van het OM

Henk Naves, voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak