Fysieke zittingen in rechtszalen blijven doorgaan

 In Rechtspraak

Nieuwe coronamaatregelen kabinet

De nieuwe coronamaatregelen die maandagavond door het kabinet zijn aangekondigd hebben voorlopig geen directe invloed op de werkwijze van de rechtspraak. Omdat alle gerechtsgebouwen inmiddels coronabestendig en volgens de anderhalvemeter-norm zijn ingericht kunnen fysieke zittingen in rechtszalen op een veilige manier doorgaan. Ook journalisten en belangstellenden kunnen op beperkte schaal een zaak bijwonen, de werkwijze hiervoor blijft ongewijzigd.

Alternatieven blijven mogelijk

Natuurlijk blijft het ook mogelijk om rechtszaken, zoals nu ook gebeurt, op een alternatieve (digitale) wijze te houden. En als er bijvoorbeeld sprake is van corona-gerelateerde klachten bij een betrokkene in een rechtszaak kan een rechter besluiten de zitting te laten plaatsvinden met behulp van video- of telefoonverbindingen.

Pers en publiek

Ook de werkwijze van de gerechten met betrekking tot de aanwezigheid van pers en publiek blijft hetzelfde. Afhankelijk van wat verantwoord is per rechtsgebouw wordt dus per zaak bekeken hoeveel journalisten en belangstellenden de zitting kunnen bijwonen. Tot slot blijft de Rechtspraak ook livestreams inzetten om zaken waar veel maatschappelijke belangstelling voor is, voor een zo groot mogelijk publiek toegankelijk te maken.