E-book over digitale kinderporno-zaken gepubliceerd

 In Rechtspraak

Het Kenniscentrum Cybercrime van de Rechtspraak heeft een e-book (pdf, 2,5 MB) gepubliceerd over juridische en digitaal-technische aspecten van strafvervolging bij zaken met betrekking tot digitale kinderpornografische afbeeldingen (art. 240b Sr). Het Kenniscentrum stelt het e-book ter beschikking omdat bij dit soort zaken basiskennis van bijvoorbeeld ICT-techniek onontbeerlijk is. Deze kennis is niet altijd onderdeel van de opleiding van juridische professionals en in de praktijk bestaan veel vragen over het onderwerp.