Advies AG aan Hoge Raad: veroordeling voor woonbootoverval in Loenen aan de Vecht in stand laten

 In Rechtspraak

De veroordeling van een man voor het samen met een ander plegen van een overval op een woonboot in Loenen aan de Vecht waar een 92-jarige vrouw slachtoffer van werd, kan in stand blijven. Dat adviseert advocaat-generaal (AG) Keulen de Hoge Raad in zijn conclusie van vandaag.

De zaak
Het slachtoffer werd op 21 november 2016 omstreeks 4.00 uur ’s nachts wakker, waarna ze opstond en oog in oog kwam te staan met twee gemaskerde mannen, waaronder de verdachte in kwestie. De twee verdachten beschikten over een sleutel van de voordeur. De verdachte schold de vrouw uit en beide mannen namen pinpassen en spullen van waarde mee. 

Zowel de rechtbank als het hof kwam tot een veroordeling van de verdachte wegens onder meer diefstal met bedreiging met geweld en legde een gevangenisstraf op van 5 jaar en 6 maanden. De verdachte stelde beroep in cassatie in. De medeverdachte is inmiddels onherroepelijk veroordeeld tot een gevangenisstraf van 4 jaar waarvan 6 maanden voorwaardelijk.

Cassatieklachten
De advocaat van de verdachte vraagt de Hoge Raad de uitspraak van het hof te vernietigen. Hij vindt dat de diefstal met bedreiging met geweld door het hof onvoldoende is beargumenteerd. De door de verdachte uitgesproken (scheld)woorden en het door de verdachte vragen naar de pincode zouden niet kunnen leiden tot de conclusie dat sprake is van diefstal met bedreiging met geweld. 

Standpunt AG
In de visie van de AG gaat deze cassatieklacht niet op. Het gerechtshof heeft vastgesteld dat de verdachte op de vrouw is afgelopen, haar heeft uitgescholden voor ‘oude rothoer’, haar naar haar bed heeft gestuurd en opgedragen dat zij met haar gezicht naar de muur moest gaan liggen, en haar meermalen heeft gevraagd naar haar pincode. Deze combinatie van uitlatingen heeft al een bedreigend karakter. Daar komt bij dat naar de 92-jarige vrouw werd geschreeuwd en dat de beide mannen zwarte kleding en maskers droegen. Het hof heeft dan ook, zo vindt de AG, kunnen oordelen dat sprake is geweest van diefstal met bedreiging met geweld. De veroordeling kan dan ook in stand blijven. Wel adviseert de AG de Hoge Raad de straf iets te verlagen vanwege de duur van de procedure.

Uitspraak Hoge Raad
De uitspraak van de Hoge Raad is voorlopig bepaald op 14 april 2020. 

De conclusie van de advocaat-generaal is een onafhankelijk advies aan de Hoge Raad, die vrij is dat advies al dan niet te volgen. De advocaat-generaal maakt deel uit van het parket bij de Hoge Raad. Het parket bij de Hoge Raad is een zelfstandig, onafhankelijk onderdeel van de rechterlijke organisatie. Het behoort niet tot het Openbaar Ministerie.