Vanaf 1 december mondkapjes ook verplicht in publieke ruimten gerechtsgebouwen

In navolging van de wettelijke mondkapjesplicht die op 1 december voor heel Nederland ingaat, is ook in de gebouwen van de Rechtspraak vanaf die datum een mondkapje verplicht. De verplichting [...]

Mediation zeer succesvol in strafzaken met jongeren

94 procent van alle mediation-strafzaken met minderjarigen in 2020 is geslaagd In 2020 is tot nu toe in 100 jeugdstrafzaken een mediationtraject doorlopen, waarbij in maar liefst 94 zaken [...]

Combinatiezitting straf- en civiele zaken maakt onderliggende problemen huiselijk geweld beter zichtbaar

Tussenevaluatie pilot ‘Geïntegreerde aanpak huiselijk geweld’ Door in strafzaken over huiselijk geweld ook onderliggende problematiek te betrekken in plaats van alleen het geweldsdelict te [...]